Procedura: AZBEST – udzielenie dotacji na demontaż, zbiórkę, transport i utylizację pokryć dachowych lub elewacji budynków zawierających azbest

Szczegóły sprawy

Symbol
Wydział
REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I INWESTYCJI
Komórka
Opis sprawy
Określenie zasad udzielenia dotacji na demontaż, zbiórkę, transport i unieszkodliwienie azbestu i wyrobów zawierających azbest pochodzących z pokryć dachowych lub elewacji budynków mieszkalnych i gospodarczych
Kogo dotyczy
Osoby fizyczne, będące właścicielami budynków mieszkalnych lub gospodarczych pokrytych materiałem zawierającym azbest oraz osoby fizyczne, posiadające azbest zdemontowany z budynków mieszkalnych lub gospodarczych. Dotacja nie przysługuje w przypadku, gdy dany budynek jest miejscem prowadzenia działalności gospodarczej
Wymagane dokumenty
Dokumenty składane przy ubieganiu się o dotacje:
Informacja o wyrobach zawierających azbest,
Wniosek o udzielenie dotacji na demontaż, zbiórkę, transport i utylizację pokryć dachowych lub elewacji budynków zawierających azbest,
Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest,
Odpis księgi wieczystej dla nieruchomości objętej dotacją lub aktualny wypis z rejestru gruntów i budynków oraz dokument potwierdzający własność nieruchomości objętej dotacją (akt notarialny, orzeczenie, decyzja),
Zestawienie ilości wyrobów zawierających azbest przeznaczonych do demontażu, zbiórki, transportu i utylizacji,
Kolorowe zdjęcie budynku lub zdemontowanych wyrobów azbestowych.

Dokumenty składane przy rozliczeniu dotacji:
Faktura,
Kosztorys powykonawczy,
Protokół potwierdzający demontaż/odbiór odpadów/wyrobów zawierających azbest,
Zgłoszenie lub pozwolenie na budowę,
Karta Przekazania Odpadów,
Oświadczenie o prawidłowości wykonania prac,
Zgłoszenie prac przez wykonawcę Organowi Nadzoru Budowlanego, Okręgowemu Inspektorowi Pracy oraz właściwemu Państwowemu Inspektorowi Sanitarnemu,
Wskazanie sposobu przekazania dotacji.
Miejsce składania pism
Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji pok. nr 5 tel. 34 314 80 36 wew. 32
Termin i sposób załatwienia
Termin składania wniosków o dotację wskazany zostanie w ogłoszeniu Burmistrza Miasta i Gminy Żarki. Kolejność realizacji wniosków następować będzie wg daty ich wpływu. Wnioski złożone po terminie wskazanym w ogłoszeniu umieszczane będą na liście rezerwowej. Przyznanie dotacji jest uzależnione od pozytywnego rozpatrzenia wniosku Gminy Żarki przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w zakresie udzielenia dotacji i pożyczki.
Opłaty
Podstawa prawna
art. 7 ust. 1 pkt. 3 oraz art. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142 z 2001r. poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.), art. 14 ust. 6 ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r. (tekst jednolity Dz.U. Nr 145 z 2010r. poz. 1243 z późn. zm.)
Tryb odwoławczy
Inne informacje
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij