Procedura: Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Szczegóły sprawy

Symbol
Wydział
REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I INWESTYCJI
Komórka
Opis sprawy
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Kogo dotyczy
właścicieli nieruchomości
Wymagane dokumenty
Do deklaracji właściciele nieruchomości zobowiązani są załączyć:
1) wykaz osób zamieszkujących na nieruchomości;
2) w odniesieniu do właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, dokument potwierdzający stałą bądź czasową nieobecność mieszkańca na terenie posesji wystawiony przez odpowiednie instytucje, a w szczególności przez:
a) domy spokojnej starości,
b) domy dziecka,
c) zakłady karne,
d) placówki opieki zdrowotnej,
e) jednostki wojskowe,
f) uczelnie wyższe w przypadku studentów uczących się w systemie dziennym, zamieszkujących poza gminą,
g) zakłady pracy w przypadku delegacji dłuższych niż jeden miesiąc;
3) dokument potwierdzający, że mieszkaniec jest objęty opłatą za odbiór odpadów komunalnych w innej gminie.
Miejsce składania pism
sekretariat pok. nr 18 - informacja -Tadeusz Zamorowski pok. nr. 5 tel. 343148036 wew. 41
Termin i sposób załatwienia
Deklaracje, o których mowa § 1, należy złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy Żarki w terminach określonych w art. 6m ust. 1 i 2 ustawy z 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012, poz. 391).
2. Ustala się, że pierwszą deklarację o której mowa w art. 6m ust. 1 ustawy z 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012, poz. 391), składa się w terminie do dnia 15 marca 2013 roku.
Opłaty
Podstawa prawna
ustawy z 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012, poz. 391)
Tryb odwoławczy
Inne informacje
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij