Procedura: Uzyskanie zgody na lokalizacje zjazdu indywidualnego lub publicznego z drogi gminnej

Szczegóły sprawy

Symbol
Wydział
REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I INWESTYCJI
Komórka
Opis sprawy
Uzyskanie zgody na lokalizacje zjazdu indywidualnego lub publicznego z drogi gminnej
Kogo dotyczy
Wymagane dokumenty
1. Wniosek o wydanie zgody na lokalizacje zjazdu indywidualnego lub publicznego.
2. Mapę sytuacyjno- wysokościową z naniesiona propozycja zjazdu.
3. Mapę ewidencyjną.
4. informację o przeznaczeniu działki
Miejsce składania pism
Odpowiedzialność za załatwienie sprawy: - Nazwa Wydziału/Stanowiska: Referat Gospodarki Komunalnej. - Nr pokoju 18 - Nr telefonu (034) 3148 036 wew. 45, - Godziny pracy: poniedziałek , środa, czwartek 7:30 – 15:30, wtorek 7,30 – 16:00, piątek 7.30 – 15:00
Termin i sposób załatwienia
30 dni.
Opłaty
Zjazd indywidualny - bez opłat , zjazd publiczny - opłata skarbowa w wysokości 82 zł
Podstawa prawna
1. Ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.1985r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 19, poz. 115 z 2007r.)

2. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 1999r. poz. 430)

3.Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. Nr 98, poz.1071 z 2001r. z późniejszymi zmianami)
Tryb odwoławczy
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Częstochowie w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
Inne informacje
Uzyskanie zgody zarządcy drogi nie jest równoznaczne z pozwoleniem na budowę zjazdu, które powinno być uzyskiwane w trybie i na zasadach określonych w prawie budowlanym. / pozwolenie na budowę /.
Nr konta:
MBS Myszków oŻarki
43 8279 1036 0400 0013 2004 0001
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij