Procedura: Podatek od nieruchomości od osób prawnych - zgłoszenie obowiązku podatkowego, korekta

Szczegóły sprawy

Symbol
Wydział
REFERAT FINANSOWY
Komórka
Opis sprawy
Podatek od nieruchomości od osób prawnych - zgłoszenie obowiązku podatkowego, korekta
Kogo dotyczy
Wymagane dokumenty
Deklaracja na podatek od nieruchomości
Załącznik Nr 4 - Uchwały XIII/77/2011 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 25 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji na podatek leśny, rolny i od nieruchomości oraz informacji w sprawie podatku leśnego, rolnego i od nieruchomości

Miejsce składania pism
Urząd Miasta i Gminy w Żarkach, ul. Kościuszki 15/17 pokój nr 14 tel. 343148036 wew. 22
Termin i sposób załatwienia
1. Deklarację na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy osoby prawne składają bez wezwania do 31 stycznia roku podatkowego.
2. Ponadto deklarację należy złożyć w ciągu 14 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego albo od zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania (np. zmiany sposobu wykorzystania nieruchomości lub obiektu, zmiany powierzchni użytkowej itp.) wraz z pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty.
3. Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku. Jeżeli jednak okolicznością tą jest istnienie budowli albo budynku lub ich części, obowiązek podatkowy powstaje z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona albo w którym rozpoczęto użytkowanie budynku lub ich części przed ostatecznym wykończeniem.
4. Obowiązek podatkowy wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności uzasadniające ten obowiązek.
5. Podatek od nieruchomości płatny jest w ratach do 15- go dnia każdego miesiąca roku podatkowego.
Opłaty
Nie podlega opłacie skarbowej
Podstawa prawna
- Art. 21 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 roku, poz.749 z późn. zm.)
- Art. 2,3,4,6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 roku, Nr 95, poz. 613 z późn. zm. )
- Uchwała Nr XXIV/167/2012 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013r.
Tryb odwoławczy
Nie służy odwołanie w trybie administracyjnym
Odwołanie od decyzji określającej (lub zmieniającej) wysokość podatku od nieruchomości wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy w Żarkach w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji
Inne informacje
Nie jest wydawana decyzja podatkowa. Podatnik sam oblicza należny podatek i wpłaca bez wezwania na właściwy nr rachunku bankowego:
Nr rachunku bankowego:
Gmina Żarki
43 8279 1036 0400 0013 2004 0001
Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy w Myszkowie Oddział w Żarkach

Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij