Procedura: Oznaczenie numerami porządkowymi nieruchomości

Szczegóły sprawy

Symbol
Wydział
REFERAT GOSPODARKI GRUNTAMI I PLANOWANIA PRZESTRZ.
Komórka
Opis sprawy
Oznaczenie numerami porządkowymi nieruchomości
Kogo dotyczy
Wymagane dokumenty
1) Przy oznaczaniu numerem porządkowym nieruchomości zabudowanej budynkiem.
- Wniosek właściciela/władającego o oznaczenie numerem porządkowym nieruchomości/budynku
- Kopia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej budynku lub kopia mapy zasadniczej obejmująca nieruchomość z aktualnym stanem zabudowy.
2) Przy oznaczeniu numerem porządkowym nieruchomości niezabudowanej, przeznaczonej pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego:
- Wniosek właściciela/władającego o oznaczenie numerem porządkowym nieruchomości/budynku
- dokument potwierdzający własność
Miejsce składania pism
Urząd Miasta i Gminy w Żarkach, ul. Kościuszki 15/17, 42-310 Żarki, Referat Gospodarki Gruntami i Planowania Przestrzennego – kierownik Ola Marchewka, pokój nr 11, tel. (34) 314-80-36, wew. 42
Termin i sposób załatwienia
14 dni
Opłaty
brak
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jadnolity: DZ. U. z 2005 r. nr 240, poz. 2027 z późn.zm.)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 października 2004 r.w sprawie numeracji porządkowej nieruchomości (Dz. U. z 2004r. Nr 243, poz. 2432) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.

Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 98,poz.1071 z późn. zm.)
Tryb odwoławczy
brak trybu odwoławczego
Inne informacje
Numer porządkowy ustala sie dla nieruchomości zabudowanej lub przeznaczonej pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku zgodnie z pozwoleniem na budowę lub decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowaniem terenu.

Oznaczenie nieruchomości numerem porządkowym zobowiązuje właściciela/władającego nieruchomością do umieszczenia w widocznym miejscu, na budynkach lub ogrodzeniu nieruchomości, tabliczki z numerem porządkowym.
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij