Procedura: Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Szczegóły sprawy

Symbol
Wydział
St.ds.ewidencji działalności gospodarczej
Komórka
Opis sprawy
Zezwolenie jest wydawane po uzyskaniu pozytywnej opinii Miejsko Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z następującymi uchwałami Rady Miejskiej:
• uchwała Nr XV/99/2003 Rady Miejskiej z dnia 30 grudnia 2003r. w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta i gminy Żarki miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,
• uchwała Nr VII/42/2003 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 25 kwietnia 2003r., w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4.5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem jak i w miejscu sprzedaży.
W/w opinia wydawana jest w drodze postanowienia.
Możliwy jest wybór następujących rodzajów zezwoleń:
• do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo,
• powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa),
• powyżej 18% zawartości alkoholu.
Kogo dotyczy
Wymagane dokumenty
• wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.
• dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych.
• pisemna zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.
• decyzja właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr 171, poz. 1225).
Miejsce składania pism
Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji, pok. 4. Telefon: 34 3148 036 wew. 45
Termin i sposób załatwienia
Opłaty
• 525 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4.5 % alkoholu oraz piwa, • 525 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4.5 % alkoholu do 18% alkoholu za wyjątkiem piwa, • 2100 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu. Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim są zobowiązani do wniesienia rocznej opłaty w którym roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych przekroczyła: • 37500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5 % alkoholu oraz piwa wynosi 1,4 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim, • 37500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) wynosi 1,4 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim, • 77000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18 % alkoholu - wynosi w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim. Opłata wnoszona jest na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech ratach do 31 stycznia , 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego. Nr konta: MBS Myszków oŻarki 43 8279 1036 0400 0013 2004 0001
Podstawa prawna
Tryb odwoławczy
Inne informacje
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij