Procedura: Podatek rolny od osób prawnych

Szczegóły sprawy

Symbol
Wydział
REFERAT FINANSOWY
Komórka
Opis sprawy
Podatek rolny od osób prawnych - zgłoszenie obowiązku podatkowego, korekta
Kogo dotyczy
Wymagane dokumenty
Deklaracja na podatek rolny
Załącznik Nr 3 - Uchwały XIII/77/2011 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 25 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji na podatek leśny, rolny i od nieruchomości oraz informacji w sprawie podatku leśnego, rolnego i od nieruchomości
Miejsce składania pism
Urząd Miasta i Gminy w Żarkach, ul. Kościuszki 15/17 pokój nr 14 tel. 343148036 wew. 22
Termin i sposób załatwienia
1. Deklarację na podatek rolny na dany rok podatkowy osoby prawne składają bez wezwania do 15 stycznia roku podatkowego.
2. Ponadto deklarację należy złożyć w ciągu 14 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego wraz z pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty (zmniejszenie lub zwiększenie powierzchni gruntów, zajęcie gruntów gospodarstwa rolnego na prowadzenie innej działalności gospodarczej niż rolnicza, zaprzestanie działalności i przywrócenie działalności rolniczej).
3. Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.
4. Obowiązek podatkowy wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności uzasadniające ten obowiązek.
5. Podatek rolny płatny jest w czterech ratach do: 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.
Opłaty
Nie podlega opłacie skarbowej
Podstawa prawna
- Art. 21 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 roku, poz. 749 z późn. zm.)
- Art. 1,2,3,4,6 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.)
- Komunikat Prezesa GUS z 19 października 2012 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 r. (M.P. 2012.787)
Tryb odwoławczy
Nie służy odwołanie w trybie administracyjnym
Odwołanie od decyzji określającej (lub zmieniającej) wysokość podatku wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy w Żarkach w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji
Inne informacje
Nie jest wydawana decyzja podatkowa. Podatnik sam oblicza należny podatek i wpłaca bez wezwania na właściwy nr rachunku bankowego:
Nr rachunku bankowego:
Gmina Żarki
43 8279 1036 0400 0013 2004 0001
Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy w Myszkowie Oddział w Żarkach
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij