Procedura: Podatek leśny od osób prawnych

Szczegóły sprawy

Symbol
Wydział
REFERAT FINANSOWY
Komórka
Opis sprawy
Podatek leśny od osób prawnych
Kogo dotyczy
Wymagane dokumenty
Deklaracja na podatek leśny
Załącznik Nr 2 - Uchwały XIII/77/2011 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 25 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji na podatek leśny, rolny i od nieruchomości oraz informacji w sprawie podatku leśnego, rolnego i od nieruchomości
Miejsce składania pism
Urząd Miasta i Gminy w Żarkach, ul. Kościuszki 15/17 pokój nr 14 tel. 343148036 wew.22
Termin i sposób załatwienia
1. Deklarację na podatek leśny na dany rok podatkowy osoby prawne składają bez wezwania
do 15 stycznia roku podatkowego.
2.Ponadto deklarację należy złożyć w ciągu 14 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego wraz z pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty (zmniejszanie lub zwiększanie powierzchni lasów, zajęcie gruntów leśnych na prowadzenie innej działalności gospodarczej niż leśna lub jej zaprzestania działalności).
3. Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.
4. Obowiązek podatkowy wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności uzasadniające ten obowiązek.
5. Podatek leśny płatny jest w czterech ratach do: 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.
Opłaty
Nie podlega opłacie skarbowej
Podstawa prawna
- Art. 21 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity: Dz. U. z 2012 roku, poz. 749 z późn. zm.)
- Art. 1,2,3,4,5,6,7 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 200 poz. 1682 z późn. zm.)
- Komunikat Prezesa GUS z 19 października 2012 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2012 r. (M.P. Nr 787 z 2012r.),
Tryb odwoławczy
Nie służy odwołanie w trybie administracyjnym
Odwołanie od decyzji określającej (lub zmieniającej) wysokość zobowiązania w podatku leśnym wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy w Żarkach w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
Inne informacje
Nie jest wydawana decyzja podatkowa. Podatnik sam oblicza należny podatek i wpłaca bez wezwania na właściwy numer rachunku bankowego:
Nr rachunku bankowego:
Gmina Żarki
43 8279 1036 0400 0013 2004 0001
Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy w Myszkowie Oddział w Żarkach
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij