Procedura: ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH - jednorazowe

Szczegóły sprawy

Symbol
Wydział
St.ds.ewidencji działalności gospodarczej
Komórka
Opis sprawy
Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
Możliwy jest wybór następujących rodzajów zezwoleń:
• do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo,
• powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa),
• powyżej 18% zawartości alkoholu.
Procedura postępowania we wszystkich trzech przypadkach jest identyczna, co pozwala na jednym wniosku wystąpić o dowolne jedno, dwa lub wszystkie trzy zezwolenia. Jednorazowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydaje się na okres do dwóch dni.
Kogo dotyczy
Przedsiębiorca posiadający zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych mogą ubiegać się o zezwolenie na jednorazową sprzedaż alkoholu w czasie organizowanych imprez, wypełniając w tym celu Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. W formularzu wniosku należy zaznaczyć wnioskowany rodzaj zezwolenia.
Wymagane dokumenty
wniosek
Miejsce składania pism
Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji, pok. 4. Telefon: 34 3148 036 wew. 45
Termin i sposób załatwienia
Opłaty
Kwota opłaty w wysokości odpowiednio: • 43,75 złotych - na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu do 4,5% oraz na piwo, • 43,75 złotych - na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa), • 175,00 złotych - na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu. Termin wniesienia opłaty: przed wydaniem zezwolenia. Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto właściwego urzędu przelewem, przekazem pocztowym lub bezpośrednio w kasie urzędu. NR KONTA BANKOWEGO MBS Myszków o/Żarki 43827910360400001320040001
Podstawa prawna
Zezwolenie jest wydawane po uzyskaniu pozytywnej opinii Miejsko Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z następującymi uchwałami Rady Miejskiej:
• uchwała Nr XV/99/2003 Rady Miejskiej z dnia 30 grudnia 2003r. w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta i gminy Żarki miejsc sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych,
• uchwała Nr VII/42/2003 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 25 kwietnia 2003r., w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4.5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem jak i w miejscu sprzedaży.
W/w opinia wydawana jest w drodze postanowienia.
Tryb odwoławczy
Inne informacje
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij