Procedura: Podatek leśny od osób fizycznych - zgłoszenie obowiązku podatkowego, korekta

Szczegóły sprawy

Symbol
Wydział
REFERAT FINANSOWY
Komórka
Opis sprawy
Podatek leśny od osób fizycznych - zgłoszenie obowiązku podatkowego, korekta
Kogo dotyczy
Wymagane dokumenty
Wypełniony druk dotyczący informacji w sprawie podatku leśnego, rolnego i od nieruchomości dostępny w Urzędzie Miasta i Gminy w Żarkach
Załącznik Nr 1 – Uchwały XIII/77/2011 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 25 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji na podatek leśny, rolny i od nieruchomości oraz informacji w sprawie podatku leśnego, rolnego i od nieruchomości
Miejsce składania pism
Urząd Miasta i Gminy w Żarkach, ul. Kościuszki 15/17 pokój nr 14 w godzinach: pon. - czw.: 7.30 - 15.30, wtorek: 7.30 - 16.00, piątek 7.30- 15.00
Termin i sposób załatwienia
1. W przypadku powstania obowiązku podatkowego (kupno terenu leśnego), wygaśnięcia obowiązku podatkowego (sprzedaż terenu leśnego) lub zajęcie lasu na prowadzenie innej działalności niż leśna, zaprzestania tej działalności, informację na wyżej wymienionym formularzu należy złożyć w terminie 14 dni od zaistnienia takiej okoliczności.
2. Burmistrz Miasta i Gminy Żarki ustala w drodze decyzji wymiar podatku leśnego.
3. Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.
4. Obowiązek podatkowy wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć
okoliczności uzasadniające ten obowiązek.
5. Podatek leśny płatny jest w czterech ratach do: 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.
Opłaty
Nie pobiera się
Podstawa prawna
- Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.),
- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.),
- Komunikat Prezesa GUS z 19 października 2012 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2012 r. (M.P. z 2012r.Nr 787)
Tryb odwoławczy
Odwołanie od decyzji ustalającej (zmieniającej) wysokość zobowiązania w podatku leśnym wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy w Żarkach w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji
Inne informacje
Nr rachunku bankowego:
Gmina Żarki
43 8279 1036 0400 0013 2004 0001
Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy w Myszkowie Oddział w Żarkach
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij