Procedura: PONE - wniosek o przyznanie dotacji celowej na wymiane źródła ciepła

Szczegóły sprawy

Symbol
Wydział
REFERAT DS.POZYSKIWANIA FUNDUSZY EUR I KRAJOWYCH
Komórka
Opis sprawy
Celem Programu Ograniczenia Nieskiej Emisji jest zmniejszenie ilości zanieczyszczeń emitowanych do powietrza z procesów spalania paliw stałych w Budynkach stanowiących własność Inwestorów.
Program realizowany będzie poprzez wymianę starego źródła ciepła na paliwo stałe na źródło ciepła z atestem energetyczno – emisyjnym na paliwo stałe lub gazowe.
Kogo dotyczy
Osoby będące właściciel lub współwłaściciel budynku zlokalizowanego na terenie Gminy Żarki
Wymagane dokumenty
Dokumenty niezbędne przy ubieganiu się o dotację:
- wniosek o udział w programie.

Dokumenty do podpiania umowy:
- opinia kominiarska
- stosowne pozwolenia budowalne (gdy prawo tego wymaga)

Dokumenty do rozliczenia:
- Kopię decyzji w sprawie pozwolenia na budowę wewnętrznej instalacji gazowej (dotyczy kotła gazowego),
- Kopię zawiadomienia o rozpoczęciu robót budowlanych (dotyczy kotła gazowego),
- Dokument zaświadczający fizyczną likwidację starego kotła wystawiony na Inwestora,
- Protokół odbioru kominiarskiego,
- Protokół odbioru końcowego robót wraz z dokumentem uruchomienia kotła c.o.,
- Kopię zgłoszenia o zakończeniu budowy (w przypadku wymiany na kocioł gazowy),
- Zawiadomienie o zakończeniu prac modernizacyjnych,
- Kopię karty gwarancyjnej zamontowanego urządzenia,
- Fakturę VAT,
- Dokument potwierdzający dokonanie przedpłaty przez Inwestora,
Miejsce składania pism
Sekretariat Urzędu Miasta i Gminy w Żarkach pok. 18. Informacje tel. (34) 314 80 36 w. 29.
Termin i sposób załatwienia
Rejestr wniosków o udzielenie dotacji jest prowadzony przez Referat ds. pozyskiwania środków europejskich i krajowych. Kolejność ich wpływu będzie decydować o zakwalifikowaniu się do programu.
Opłaty
brak
Podstawa prawna
art. 18 ust 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 400 a ust. 1 pkt 21 i 42 oraz art. 403 ust 2 i ust 4 pkt 1 lit a i ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony Środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 z późniejszymi zmianami)
Tryb odwoławczy
Inne informacje
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij