Procedura: Podatek rolny od osób fizycznych - zgłoszenie obowiązku podatkowego, korekta

Szczegóły sprawy

Symbol
Wydział
REFERAT FINANSOWY
Komórka
Opis sprawy
Podatek rolny od osób fizycznych - zgłoszenie obowiązku podatkowego, korekta
Kogo dotyczy
Wymagane dokumenty
Wypełniony druk dotyczący informacji w sprawie podatku leśnego, rolnego i od nieruchomości dostępny w Urzędzie Miasta i Gminy w Żarkach
Załącznik Nr 1 – Uchwały XIII/77/2011 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 25 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji na podatek leśny, rolny i od nieruchomości oraz informacji w sprawie podatku leśnego, rolnego i od nieruchomości
Miejsce składania pism
Urząd Miasta i Gminy w Żarkach, ul. Kościuszki 15/17 pokój nr 14 tel. 343148036 wew. 22
Termin i sposób załatwienia
1. W przypadku powstania obowiązku podatkowego (kupno gospodarstwa rolnego), wygaśnięcia obowiązku podatkowego (sprzedaż gospodarstwa) lub zaistnienia zmian (zmniejszenie lub zwiększenie powierzchni gruntów, zajęcie gruntów gospodarstwa rolnego na prowadzenie działalności rolniczej) informację na wyżej wymienionym formularzu należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zaistnienia takiej okoliczności.
2. Burmistrz Miasta i Gminy w Żarkach w drodze decyzji ustala wymiar podatku rolnego.
3. Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po
miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.
4.Obowiązek podatkowy wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności uzasadniające ten obowiązek.
5. Podatek rolny płatny jest w czterech ratach do: 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.
Opłaty
Nie pobiera się
Podstawa prawna
- Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.)
- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.),
- Komunikat Prezesa GUS z 19 października 2012 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 r. (M.P. 2012.787)
Tryb odwoławczy
Odwołanie od decyzji ustalającej (zmieniającej) wymiar podatku rolnego wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy w Żarkach w terminie 14 dni od daty doręczenie decyzji
Inne informacje
Nr rachunku bankowego:
Gmina Żarki
43 8279 1036 0400 0013 2004 0001
Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy w Myszkowie Oddział w Żarkach
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij