Procedura: Prowadzenie egzekucji administracyjnej obowiązku szkolnego

Szczegóły sprawy

Symbol
Wydział
Komórka
Opis sprawy
Prowadzenie egzekucji administracyjnej obowiązku szkolnego
Kogo dotyczy
Wymagane dokumenty
1. Wniosek dyrektora szkoły o wszczęcie egzekucji administracyjnej obowiązku szkolnego i nałożenie grzywny w celu przymuszenia.
2. Tytuł wykonawczy wystawiony przez dyrektora szkoły z załączonym upomnieniem oraz dowodem jego doręczenia.
Miejsce składania pism
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Obsługi Szkół w Żarkach, ul. Kościuszki 15/17 42-310 Żarki. Jakub Grabowski tel. 343148036 wew. 40
Termin i sposób załatwienia
Do 2 miesięcy. Postanowienie o nałożeniu grzywny na rodziców (prawnych opiekunów) dziecka, które nie spełnia obowiązku szkolnego.
Opłaty
Postępowanie nie podlega opłatom.
Podstawa prawna
1. Art. 3 § 1, art. 5, art. 7, art. 20 § 1 pkt 2, art. 26 § 1, art. 64a § 1 pkt 1 i art. 122 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954, z późn. zm.)
2. Art. 18–20 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)
Tryb odwoławczy
Zobowiązanym służy prawo:
a. zgłoszenia do Burmistrza Miasta i Gminy Żarki, ul. Kościuszki 15/17, 42-310 Żarki, zarzutów przeciwko prowadzeniu egzekucji z przyczyn określonych w art. 33 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954, z późn. zm.) w terminie 7 dni od dnia doręczenia załączonego tytułu wykonawczego,
b. wniesienia zażalenia na postanowienie o nałożeniu grzywny do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie, za pośrednictwem Burmistrza w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

Inne informacje
Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu
1. Informacja rodziców (prawnych opiekunów) o przyczynach nierealizowania obowiązku szkolnego.
2. Inne wyjaśnienia składane przez strony w toku prowadzonego postępowania.
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij