Procedura: Dokonanie Podziału Nieruchomości – etap II Wydanie Decyzji

Szczegóły sprawy

Symbol
Wydział
REFERAT GOSPODARKI GRUNTAMI I PLANOWANIA PRZESTRZ.
Komórka
Opis sprawy
Dokonanie Podziału Nieruchomości – etap II Wydanie Decyzji
Kogo dotyczy
Wymagane dokumenty
- Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości.
- Projekt podziału wykonany na podstawie Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy Żarki
- Protokół z przyjęcia granic nieruchomości
- Wykaz zmian gruntowych
- Wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek gruntu w katastrze nieruchomości jest inne niż w księgach wieczystych.
- Decyzja o warunkach zabudowy, jeżeli była wydana przed dniem złożenia wniosku o zatwierdzenie podziału.
Miejsce składania pism
Urząd Miasta i Gminy w Żarkach, ul. Kościuszki 15/17, 42-310 Żarki, Referat Gospodarki Gruntami i Planowania Przestrzennego – kierownik Ola Marchewka, pokój nr 11, tel. (34) 314-80-36, wew. 42
Termin i sposób załatwienia
Niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 30 dni od daty złożenia dokumentacji
Opłaty
brak
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. Nr 173, poz. 1218 z 2007 r.)
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 07.12.2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości ( Dz. U. Nr268, poz. 2663 z 2004 r.)
Tryb odwoławczy
Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Żarki w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Inne informacje
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów Wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w sekretariacie urzędu lub w referacie.
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij