Procedura: Zawarcie związku małżeńskiego - ślub konkordatowy

Szczegóły sprawy

Symbol
Wydział
URZĄD STANU CYWILNEGO
Komórka
Opis sprawy
Zawarcie związku małżeńskiego - ślub konkordatowy
Kogo dotyczy
Wymagane dokumenty
-pisemne zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa
-dokumenty stwierdzające tożsamość
-odpisy skrócone aktów urodzenia
- dowód ustania poprzedniego małżeństwa (odpis skrócony aktu zgonu małżonka, odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o unieważnieniu małżeństwa)

dowód ustania poprzedniego małżeństwa
Miejsce składania pism
Termin i sposób załatwienia
Na podstawie w/w dokumentów kierownik Urzędu Stanu Cywilnego wydaje zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.
Powyższe zaświadczenie przeznaczone jest dla jednostki organizacyjnej Kościoła lub związku wyznaniowego, w której będzie zawarte małżeństwo. Zaświadczenie traci moc po upływie 3 m-cy od dnia jego wydania
Po zawarciu małżeństwa duchowny dostarcza do Urzędu Stanu Cywilnego zaświadczenie stanowiące podstawę sporządzenia aktu małżeństwa zawartego w sposób określony w art.. 1 § 2 i 3 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego w nieprzekraczalnym terminie 5 dni od udzielenia ślubu.
Opłaty
opłata skarbowa w wysokości 84,00 zł.
Podstawa prawna
zawarcie związku małżeńskiego w sposób określony w art. 1 § 2 i 3 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego (ślub konkordatowy)
Tryb odwoławczy
Inne informacje
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij