Procedura: Program usuwania i utylizacji azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terenie gminy Żarki – obejmuje pokrycia dachowe i elewacje budynków mieszkalnych i gospodarczych- etap 2012

Szczegóły sprawy

Symbol
Wydział
REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I INWESTYCJI
Komórka
Opis sprawy
Program usuwania i utylizacji azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terenie gminy Żarki – obejmuje pokrycia dachowe i elewacje budynków mieszkalnych i gospodarczych
Kogo dotyczy
Osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami posiadające prawo własności do budynków (działek) zlokalizowanych w całości w granicach administracyjnych gminy Żarki
Wymagane dokumenty
Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania,
Wniosek o dofinansowanie utylizacji pokryć dachowych lub elewacji zawierających azbest,
Kserokopia faktury, protokół odbioru odpadów zawierających azbest, karta przekazania odpadu na składowisko
Miejsce składania pism
Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji ul. Kościuszki 15/17, 42-310 Żarki, pokój nr 4 tel. 34 314 80 36 wew. 45
Termin i sposób załatwienia
Wnioski sprawdzane będą pod względem formalnym i opiniowane przez Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji, a następnie przedkładane Burmistrzowi do akceptacji
Opłaty
Podstawa prawna
art. 7 ust. 1 pkt. 3 oraz art. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.), art. 14 ust. 6 ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 145 z 2010 r. poz. 1243)
Tryb odwoławczy
Inne informacje
Program w czasie realizacji – zakończenie 15 czerwiec 2012, następny etap planowany na 2013r.
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij