Procedura: Dokonanie Rozgraniczenia Nieruchomości – etap II Wydanie Decyzji

Szczegóły sprawy

Symbol
Wydział
REFERAT GOSPODARKI GRUNTAMI I PLANOWANIA PRZESTRZ.
Komórka
Opis sprawy
Dokonanie Rozgraniczenia Nieruchomości – etap II Wydanie Decyzji
Kogo dotyczy
Wymagane dokumenty
- Wniosek o wydanie decyzji na rozgraniczenie nieruchomości
- Upoważnienie geodety do przeprowadzenia czynności ustalenia przebiegu granic.
- Protokół graniczny lub akta ugody.
- Zgłoszenie pracy geodezyjnej do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.
- Dowody doręczenia stronom wezwań o stawienie się na gruncie .
- Pisemne pełnomocnictwo udzielone przez stronę (w przypadku gdy stronę reprezentuje osoba przez nią upoważniona )
- Dokumenty dotyczące przebiegu granic, wydane przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz uzyskane z innych źródeł.
- Opinia upoważnionego geodety dotycząca przebiegu granic, jeżeli ich przebieg nie może być ustalony w postępowaniu administracyjnym (protokół graniczny i szkic polowy)
Miejsce składania pism
Urząd Miasta i Gminy w Żarkach, ul. Kościuszki 15/17, 42-310 Żarki, Referat Gospodarki Gruntami i Planowania Przestrzennego – kierownik Ola Marchewka, pokój nr 11, tel. (34) 314-80-36, wew. 42
Termin i sposób załatwienia
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 30 dni od daty złożenia dokumentacji.
Opłaty
brak
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity: Dz. U. Nr 240 poz.2027 z 2005 r.)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczenia nieruchomości (Dz. U. Nr 45, poz.453 z 1999 r.)
Tryb odwoławczy
Na decyzję służy prawo odwołania do Samorządowego Kolegium w Częstochowie za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Żarki w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Inne informacje
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów Wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w referacie prowadzącym sprawę.
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij