Procedura: Zameldowanie na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące

Szczegóły sprawy

Symbol
Wydział
REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH
Komórka
Opis sprawy
Zameldowanie na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące
Kogo dotyczy
Wymagane dokumenty
Wypełniony druk: „Zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące” / odrębny dla każdej meldującej się osoby /.

Do wglądu:
- dowód osobisty,
- książeczka wojskowa lub potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji przedpoborowych / dotyczy osób podlegających ewidencji wojskowej /,
- dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu / umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sadu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu /,
- odpis skrócony aktu urodzenia niepełnoletniego dziecka.
Miejsce składania pism
pokój nr 7, tel. 34 314 80 36, wew. 36
Termin i sposób załatwienia
Niezwłocznie, od ręki.
Opłaty
Brak
Podstawa prawna
1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych / t. j. Dz. U. z 2006 r. nr 139, poz. 993 z późn. zm. /.
2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych ( Dz. U. z 2010 r. Nr 257 , poz. 1743 )
3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego / t. j. Dz. U. z 2000r. nr 98, poz. 1071 z późn. zm. /.
4. Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej / t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 241 , poz. 2416 z poźn. zm. )
Tryb odwoławczy
Nie przysługuje.
Inne informacje
Przy zameldowaniu na pobyt czasowy należy przedstawić potwierdzenie pobytu w lokalu osoby zgłaszającej pobyt czasowy, dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu.
Obowiązku meldunkowego należy dokonać w obecności właściciela lokalu.
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij